top of page

Ochrona danych osobowych

w Fizjoterapia Szymon Kaźmierczak

 

 

 

Informuję, iż:

  1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: Szymon Kaźmierczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fizjoterapia Szymon Kaźmierczak w Wodzisławiu Śląskim 44-300, ul. Leszka 10, NIP: 647 256 09 10, REGON 389475279. 

  2. Dane kontaktowe administratora: e-mail: fizjokazmierczak@gmail.com, telefon: 669419663, korespondencja: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Przemysława 1C/9.

  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania świadczenia usług w zakresie fizjoterapii . Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. [RODO] (Dz.U. UE L 2016. 119. 1).

  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia umowy lub wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  7. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania umowy – świadczenia usług w zakresie fizjoterapii w Fizjoterapia Szymon Kaźmierczak.

 

 

Administrator

Szymon Kaźmierczak

bottom of page